Povijest suvremenosti

Kroz četiri znanstveno istraživačka projekta, uz rad s korisnicima, edukacijske platforme i promotivne i javno-zagovaračke aktivnosti o povijesti suvremenosti na otoku Korčuli udruga Siva zona ukazuje na dobre prakse i posebnost tog otoka kao model održivog otočkog razvoja.

- Kinematografija otoka Korčule
Kinematografija ima značajnu ulogu zbog snage i širine inkluzivnosti šireg stanovništva u suvremenu kulturu i umjetnost. Projekt je interdisciplinarnog i istraživačkog karaktera s ciljem mapiranja kinematografije otoka Korčule 20. stoljeća. Kinematografija na otoku Korčula do sada nije još sustavno i cjelovito obrađivana. Prva faza projekta obuhvaća istraživanje povijesti kino-prikazivalaštva na otoku i mapiranje svih lokacija na kojima su trajno ili povremeno funkcionirala kina, te uvid u program. Nadalje, istraživanje uključuje mapiranje svih filmova vezanih za otok Korčulu, te svih kinematografskih aktivnosti na otoku u 20. stoljeću.Npr, u Veloj Luci je već 1909. (ili 1911.) otvoreno prvo kino na otoku Korčuli, Nikola Tesla, peto kino po redu otvoreno u Dalmaciji. U 1950im je bilo aktivno čak deset kina, dok danas radi samo jedno.
[ vidi više ovdje ]

 

- Industrijska baština otoka Korčule
Projekt Industrijska baština otoka Korčule je inkluzivna suradnička platforma - višegodišnje znanstveno i umjetničko istraživanje koje objedinjuje interdisciplinarni pristup kulturnih antropologa, etnologa, kustosa, umjetnika, konzervatora, arhivista i drugih stručnjaka, te lokalnu zajednicu, institucije, udruge i inicijative. Otok Korčula tijekom prošlog stoljeća zasnivao je svoju proizvodnju i gospodarstvo velikim dijelom na svojoj dobro razvijenoj industriji. Preliminarnim istraživanjem ustanovljeno je da postoji desetak postrojenja, koja su većim ili manjim kapacitetima proizvodnje i zapošljavanja te uspješnošću poslovanja, bitno obilježili pojedina mjesta, otok i šire. Obuhvaćaju širok proizvodni spektar: brodogradnju, montažu, riblju i ambalažnu industriju, industriju tekstila, boja, ljepila, lakova, elektroničkih uređaja...
[ vidi više ovdje ]

 

- Međunarodni likovni susreti umjetnika u Veloj Luci, 1968. - 1972.
Riječ je o međunarodnoj manifestaciji likovnih i srodnih umjetnosti koja se održala tri puta u Veloj Luci, 1968., 1970. i 1972. Manifestacija je prvobitno zamišljena kao ljetna kolonija likovnih umjetnika za rad u mediju mozaika, no kroz sljedeća dva izdanja ostvarena je interdisciplinarna sinteza raznih umjetničkih disciplina, urbanizma, arhitekture te napokon multimedijalnog pristupa koji uključuje masovne medije. Kroz razvoj manifestacije možemo pratiti elaboraciju organizacije kreativnog rada u raznim postavkama odnosa osobnog, kolektivnog i timskog rada kreativaca u sprezi s lokalnom upravom i privredom, uz što je razvijeno nekoliko modaliteta participacije šireg broja lokalnog stanovništva u kreativnim umjetničkim procesima.
[ vidi više ovdje ]


- Bernardo Bernardi,
arhitektura, interijeri, oblikovanje. U Korčuli: Hoteli Marko Polo (1961, interijer 1971), hotel Park (1971) projekt hotela Liburna (1980), rješenje memorijalnog kompleksa (1981). Suosnivač grupe EXAT 51 i Centra za industrijsko oblikovanje (CIO)