CENSE

Udruga Siva zona je jedna od osnivačkih članova mreže Central European Network for Sonic Ecologies (CENSE) činom potpisivanja Suglasja (Accord) 1. 12. 2018. u Budimpešti.

Pozicija Tihog manifesta suočava se s tragičnim paradoksom. Dok se ljudska vrsta utapa u vlastitoj buci i nedostatku tišine, previđamo tihu transformaciju živućeg pejzaža zvuka u čujnu pustinju. Sveprisutnost viška zvuka je usputni efekt drugih formi zagađenja okoliša, uključujući industrijalizirano proizvodnju, poljoprivredu i transport, što sve vodi ka degradaciji zdravlja i rapidnom gubitku raznolikosti različitih životinjskih vrsta, kao i insekata, ptica, mekušaca i riba, odnosno esencijalnih komponenti živućih i pjevajućih eko-sistema.
 

TIHI MANIFEST

Osluškivanje nas usmjerava ka ponovnom povezivanju s okolišem. Ako možemo shvatiti što osluškivanje čini da bi nas povezalo s okolišem, tada možemo shvatiti što se događa s našim okolišem.

Hildegard Westerkamp

Mi, sudionici konferencije održanoj u Budimpešti, u organizaciji Srednjoeuropske mreže za ekologije zvuka (CENSE - Central European Network for Sonic Ecologies), vjerujemo da je došlo vrijeme za udruživanje umrežavanjem individualnih glasova iz različitih društvenih područja kao što su umjetnost, glazba, humanističke i prirodne znanosti, ekologija i društveni aktivizam. U vremenu globalne ekološke ugroženosti predlažemo osnivanje nove mreže koja će ispuniti potrebu za poticanjem i razvijanjem svjesnijih i održivijih ideja društvenog i kulturnog razvoja Europe. Kao osnovno polazište prihvaćamo okvir zvučnih ekologija iz kojeg proizlaze pozitivne društvene, političke i ekološke promjene. Pri tome, naglašavamo ulogu zvuka i slušanja, u najširem smislu tih pojmova, u razumijevanju svijeta i ukazujemo na našu krhku poziciju u njemu.

Vjerujemo da je u svojoj biti polje zvučnih ekologija, poput zvuka općenito, transdisciplinarno, holističko, izvan nacionalnih ili rodnih granica i nesvrstano.  Naš pristup spoznaji o važnosti zvučnih ekologija uključuje sljedeće:

1. Interdisciplinarna istraživanja i umjetničku praksu te kulturni menadžment;

2. Uvođenje, konceptualizaciju i promicanje istraživačkih i inovativnih pristupa obrazovanju u institucijama i zajednici;

3. Društveno i kulturno angažirano zagovaranje u cilju ostvarivanja održivih politika i nadgledanje legislativa koje štite od ekološkog ugrožavanja bilo koje mjesto na Zemlji, a osobito na području Srednje Europe.

U mreži CENSE položaj umjetnika, istraživača ili nastavnika koji djeluje u okviru zvučnih ekologija razvija se od individualne prakse prema društvenoj. Umjetniku je tako na raspolaganju široka lepeza mogućih disciplina posvećenih razvoju zajednice i interdisciplinarne svijesti, potičući prijeko potrebnu transformaciju prevladavajućih upitnih stavova prema našem okolišu i očuvanju cjelokupne prirode, uključujući i nas same.

Naglašavamo koncept zvučne ekologije koji je usporedan s mrežama živih organizama i objekata koje postoje u složenim odnosima s okolinom, gdje se tehnologija isprepliće s gotovo svim područjima suvremenog svijeta, koji je ipak ostao tijesno povezan s prirodom. Kroz taj koncept ispitujemo zvučne rezonance i ostale manifestacije zvuka kao dokaz sveprisutnog prožimanja stvari. Sredstva slušanja daju nam ključ za otkrivanje suptilne konsonance ili neravnoteže tijekom naših individualnih ili kolektivnih interakcija sa svijetom kakav jest.

Uronjeni  u ogromnu i nerazumljivu sferu cjelokupne prirode, koja uključuje i sve ono što ni ljudska osjetila ni tehnološki instrumenti ne detektiraju, predlažemo proširenje postojećih poimanja kulture.

Kao slijedeći subjekt zagovaranja zvučnih ekologija cilj nam je ispitati različite oblike otpora, dekonstrukciju i dekontekstualizaciju struktura moći. Imajući na umu ovu političku agendu, međusobno povezana polja djelovanja mogu obuhvatiti znanost, kulturu umrežavanja, razmjenu podataka, site specific umjetnost, tehnologiju, zagovaranje i društvenu interakciju, odražavajući tako široki spektar interesa.

CENSE je osnovan kako bi poticao, promicao i podupirao takve interakcije unutar okvira zvučnih ekologija.

(Siječanj 2019.)
 

SPORAZUM

Srednjoeuropska mreža za zvučne ekologije (CENSE - Central European Network for Sonic Ecologies) okuplja organizacije i pojedince koji se usredotočuju na važnost zvuka u kontekstu ekoloških promjena, društveno-kulturnog razvoja i suvremenih umjetničkih praksi.

Kroz obrazovanje, istraživanje, umjetnost i aktivizam, CENSE nastoji senzibilizirati javnost i osvijestiti važnost discipline aktivnog slušanja, s ciljem pomicanja svjesnijeg i odgovornijeg društva, koje brine za implikacije brzih promjena u našem zvučnom okolišu.

CENSE uključuje umjetnike, istraživače, znanstvenike, kulturne radnike, zainteresirane pojedince i organizacije iz cijele Europe.

Članovi osnivači su iz:  Beograda (SRB), Bukurešta (RO), Budimpešte (HU), Cluja (RO), Kopenhagena (DK), Korčule (CRO), Krakova (PL), Ljubljane (SLO), Londona (UK), Maribora (SLO), Nitre (SK), Pariza (FR), Pečuha (HU), Praga (CZ), Rijeke (CRO), Toruńa (PL), Ústía nad Labem (CZ), Varšave (PL), Wrocława (PL), Zagreba (CRO) i Židlochovica (CZ).

CENSE je otvoren za nove članove koji dijele iste ili slične ideje.

CENSE nastoji istaknuti važnost uravnoteženog suživota ljudskih i neljudskih agensa i održivo korištenje prirodnih izvora koje dijele. Podizanje svijesti o zvučnim ekologijama ključan je korak u formuliranju boljih rješenja za razvoj suvremenih društva.

CENSE potiče interdisciplinarnu i prekograničnu suradnju. To čini putem organizacije događaja, uključujući godišnje susrete na različitim lokacijama, umjetničke produkcije i intervencije, izdavanje  publikacija, kao i ostale obrazovne i istraživačke aktivnosti.

Konferencija CENSE, Budimpešta, Mađarska, 1. prosinca 2018. godine.