promjena datuma: prezentacija Cosmosapiens and the TerRatopsubota

Prezentacija će se održati u nedjelju, 19. 7. u 21 sat, umjesto u subotu. Špela Petrič i Miha Turšič: Cosmosapiens and the TerRatop.

Na prezentaciji Špela će govoriti o utjecajima post-(bio) tehnološkog interregno, o razvojnim izazovima umjetničkog djela i živih sistema. Miha Turšič, umjetnik, dizajner i direktor KSEVT-a (Evropski kulturni centar za svemirske tehnologije) predstaviti će trajnu misiju ugrađivanja umjetnosti i humanistike kao konstitutivnih ljudskih praksi u istraživanju svemirskih prostora. U ovom izlaganju fokusirati će se na svemirsku arhitekturu, ne-ljudsku nastanjivost te post-gravitacijsku umjetnost.

 

2015-07-18