Annick Bureaud: The Smell of the Fig Tree

Annick Bureaud obajvila je vizualni dnevnik The Smell of the Fig Tree o mikro-rezidenciji u Sivoj zoni u kojoj je boravila sa Robertinom Šebjanić. Uključuje pdf dokument na 92 stranice

http://www.annickbureaud.net/?p=1275

2017-08-04