Međunarodni susreti umjetnika

2015. udruga Siva zona je pokrenula interdisciplinarno istraživanje o manifestacijima pod nazivima Međunarodni susreti likovnih umjetnika i Međunarodni susreti umjetnika. Riječ je o međunarodnoj manifestaciji likovnih i srodnih umjetnosti koja se održala tri puta u Veloj Luci, 1968., 1970. i 1972.

Manifestacija je prvobitno zamišljena kao ljetna kolonija likovnih umjetnika za rad u mediju mozaika, no kroz sljedeća dva izdanja ostvarena je interdisciplinarna sinteza raznih umjetničkih disciplina, urbanizma, arhitekture te napokon multimedijalnog pristupa koji uključuje masovne medije. Kroz razvoj manifestacije možemo pratiti elaboraciju organizacije kreativnog rada u raznim postavkama odnosa osobnog, kolektivnog i timskog rada kreativaca u sprezi s lokalnom upravom i privredom, uz što je razvijeno nekoliko modaliteta participacije šireg broja lokalnog stanovništva u kreativnim umjetničkim procesima.

Na prvim Susretima u Veloj Luci sudjelovala je heterogena skupina od 29 umjetnika i likovnih kritičara, koja je spontano započela i eksperimente sa zajedničkim stvaranjem, te proizvela oko 70 mozaika. Uz izradu mozaika i izložbu, izveden je multimedijalni performans umjetnika zvuka Luca Ferrarija, opisan kao 'narodna svetkovina', gdje je autor nastojao i uspio uključiti i lokalno stanovništvo.

Na drugim Susretima razmatran je problem izgradnje turističkog naselja u velolučkoj uvali Plitvine, u direktnoj suradnji urbanista, arhitekata i umjetnika, dok se početak i kraj gradnje planirao već za sljedeću godinu. Ideja je bila da na osnovi Porroovog generalnog plana timovi umjetnika i arhitekata osmisle pojedinačne objekte ili nizove objekata, no pokazat će se da nije sve išlo kao što je planirano.

Treći međunarodni susret umjetnika, 1972. održao se sa službenom temom pod nazivom 'Problem stvaranja nove forme prizora integracijom stanovništva, filmskih, televizijskih, glazbenih i likovnih stvaralaca.'

Međunarodni susreti umjetnika svojim su interdisciplinarnim pristupom i eksperimentalnim i istraživačkim karakterom u sferi likovnih umjetnosti i arhitekture, te propitivanjem raznih nivoa participacije u njima, presedan u poimanju i implementaciji suvremenosti na otoku Korčuli. Sa pojedinim ostvarenim projektima ili nastojanjima njihovog ostvarenja ponudili su nove modele pristupa ljudskoj kreativnosti kroz inovaciju i slobodu, te nove organizacijske modele suradnje lokalne samouprave, privrede i kulture.

Siva zona priprema izložbu i publikaciju u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u RIjeci, 2021.

2018. Siva zona je organizirala izložbu Ugo La Pietra :: NEURAVNOTEŽENI SISTEMI,u Zagrebu, galeiija ORIS, i Splitu, Galerija umjetnina. Online katalog u uredništvu Darka Fritza i SOnje Leboš:  http://www.oris.hr/files/2/pdf/ULP_katalog_FINALNO.pdf

(NE)OSTVARENE UTOPIJE MEĐUNARODNIH SUSRETA UMJETNIKA U VELOJ LUCI autora Darka Fritza je dosada najopsežniji tekst objavljen o Međunarodnim suretima umjetnika u Veloj Luci (1968-1972). Objavljen u časopisu Lanterna br. 2., 2018. sada je slobodno dostupan i na internetu.


Kraća verzija teksta, sa prijevodom na engleski i ilustracijama u boji je prethodno objavljen  u časopisu Oris br. 111, 2018, Zagreb, str. 148 - 151., također dostupan na internetu: Darko Fritz, Međunarodni susreti u Veloj Luci 1968 - 1972.

Kronologija

Prvi međunarodni susret umjetnika - Vela Luka - 1968.

09. 08. do 31. 08. 1968., Vela Luka, Proizd
izrada mozaika, stalan postav mozaika u Veloj Luci, izložba, katalog (ur. Stojan Ćelić)

4. 10. 1968.
Likovna tribina 'Vela Luka 1968, međunarodni susret umetnika', Kulturni centar Beograda

listopad 1968
Izložba ''Vela Luka 68', Galerija kulturnog centra Beograda, katalog (ur. Stanislav Živković)

31. 10 - 9. 11. 1968.
Izložba 'Vela Luka 68', Zimski salon, Likovni susret, Subotica, katalog

27. 12. 1968.
Izložba 'Vela Luka 68', Umjetnička galerija Sarajevo

26. 9. - 10. 10. 1969. 
Izložba 'Vela Luka 1968, međunarodni susret likovnih umjetnika', Galerija Forum, Zagreb

2. Međunarodni susret likovnih umjetnika, 1970.

15 - 30. 8. 1970., Vela Luka, Korčula, Blato, Orebić

12 - 15. 8. Simpozij Povijesni i sociološki aspekti razvoja jugoslavenske arhitekture, Vela Luka
16. 8. razgledavanje lokacija Plitvine, Gradina, Proizd i Tri luke
17 - 24. 8. razrada arhitektonskog plana turističkog naselje 'Plitvine', Proizd, Vela Luka
25. 8. posjet Korčulanskoj ljetnoj školi, Korčula
26 - 30. 8. završno okupljanje, Pelješac, Korčula, Vela Luka

3. Međunarodni susret umjetnika, 1972. - 'Problem stvaranja nove forme prizora integracijom stanovništva, filmskih, televizijskih, glazbenih i likovnih stvaralaca'
kolovoz 1972., Vela Luka

tekst i kronologija: Darko Fritz


Darko Fritz, Međunarodni susreti u Veloj Luci 1968 - 1972, (Hrvatski/ Engleski), Oris no. 111, 2018, Zagreb, str. 148 - 151.

Rada Dragojević Ćosović "O mozaicima i Međunarodnom susretu umjetnika u Veloj Luci 1968 godine", Luško Libro br. 15, 2007., str. 98 - 100, objavljeno i  online, Zbirka moziaika, Centar za kulturu Vela Luka, službene stranice

Sonja Leboš, "Nacionalne umjetničke škole na Kubi", 2015.

voditelj projekta: Darko Fritz