Venecijsko Biennale 2019

Na 58. biennalu u Veneciji dva umjetnika koji su osobno predstavili svoj rad u programu Sive zone sudjeluju kao predstavnici svojih država: Igor Grubic predstavlja Hrvatsku, a Alban Muja Kosovo.

Siva zona je dosada predstavila prethodne sudionike venecijskog biennala: Ugo La Pietra, Dalibor Martinis, Goran Trbuljak, Boris Cvjetanović i Tomo Savić Gecan.

Popis svih sudionika nalazi se ovdje.

2019-05-11