Rad Silvija Foretića na izložbi Nam June Paik: Into the Groove

Rad Silvija Foretića predstavljen je u sklopu izložbe Nam June Paik: Into the Groove u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu od 13. 12. 2022. doo 28. 2. 2023.

Siva zona je posudila izložbenu kopiju rada Silvija Forettića, kojeg je po prvi puta kao zasebni rad predstavlila na izložbi Zvuk, 2018.,  u odabiru kustosa Darka Fritza i u produkciji Sive zone. Riječ je o činu spavanja ispod klavira, koje autor izvodi kao uvertiru u klavirske koncerte od 1964 nadalje.

2022-12-13