sasatanak kor::net

Održan je interni sastanak neformalne mreže kor::net (Korčula Network) u Gradskom koraru u Koručuli.

> Vidi zapisnik

2015-04-24