Miha Turšič štrajka glađu za KSEVT

Miha Turšič štrajka glađu za KSEVT. Miha je predstavio svoj umjetnički rad i KSEVT ovo ljeto u Sivoj zoni. Detalji (na Slovenskom i Engleskom) na  https://jaccusesite.wordpress.com/

2015-10-11