Darko Fritz na konferenciji IZLOŽBENE KARTOGRAFIJE

Darko Fritz sudjelovao je na konferenciji IZLOŽBENE KARTOGRAFIJE, Kritički instrumentarij, izložbeni i kustoski narativi s predavanjem Kustoska praksa a posteriori, kuriranje kao praxis – iskustva prostora za medijsku i suvremenu umjetnost siva) (zona.

SUORGANIZACIJA
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (HS AICA)

2022-03-12