Anketa o prehrani za vrijeme pandemije Covid 19

Objavili smo anketu Svakodnevica i prehrana tijekom pandemije Covid 19 – korona virus.

Molimo vas da ispunite anketu o vašoj prehrani u vrijeme pandemije. Prikupljeni podaci su anonimni i upotrijebit će se u svrhu daljnjih istraživanja i valorizacije prehrane u okviru programa Sive zone: 'Politike zelenih prostora' (gdje je obavljeno istraživanje o samoniklom jestivom bilju) i 'Učiti iz krize’. Anketa je sada dostupna samo na hrvatskom jeziku. Nakon obrade podataka podaci će biti dostupni na web stranici Sive zone.

Priprema, provedba i obrada ankete: Sani Sardelić, Siva zona - prostor suvermene i medijske umjetnosti

Hvala na sudjelovanju!

2020-04-26