Sjećanja i imaginacije jednog turista - O umjetnosti, arhitekturi, turizmu i urbanizmu

Ivana Sovilj
20. 04. 2023. - 18. 06. 2023.
Kustos/i: Darko Fritz, Format C
U suradnji sa: Gradski muzej Korčula, Format C
Potpora: Ministarstvo kulture i medija RH, Zaklada Kultura nova, Dubrovačko-Neretvanska županija, Grad Korčula

Trg sv. Marka, Korčula
Trg sv. Marka, Korčula
0-24 h
Wi-Fi galerija siva) (zona
spojite se s vašim mobilnim uređajem

Na glavnom trgu grada Korčule izložba je vidljiva preko osobnih mobilnih uređaja, spajanjem na Wi-Fi mrežu 'siva) (zona'. Riječ je o novom formatu prezentacije umjetničkih digitalnih radova u organizaciji udruge sive) (zona - prostora suvremene i medijske umjetnosti iz Korčule, koji je ostvaren u suradnji s umjetničkom organizacijom Format C iz Zagreba i Gradskim muzejom iz Korčule.

Izložba prikazuje sedam slika u malom formatu primjerenom ekranu mobilnih uređaja. Autorica je bila čest gost u gradu Korčuli. Postojeće situacije i artefakte iz Korčule autorica kritički tretira i intervenira grafikom i tekstom, pri čemu im otvara nova čitanja, ostavljajući mogućnost daljnih individualnih interpretacija. Slike se odnose na grad Korčulu, ali u širem okviru radi se o turbulencijama na čitavom Balkanu.

Wi-Fi galerija siva) (zona digitalna je galerija postavljena na otvorenom i slobodnom operativnom sustavu Pivilion koji su razvili Dina Karadžić i Vedran Gligo (Format C). Bežična lokalna mreža (WLAN Wireless Local Access Network) slobodno je dostupna i automatski (bez lozinke ili daljnjih radnji) počinje predstavljanje digitalnog rada svakome tko se spoji na Wi-Fi mrežu. Od 2022. Wi-Fi galerija siva) (zona dostupna je na Trgu sv. Marka u Korčuli u svakom trenu predstavljajući radove u izboru kustosa iz sive) (zone i Formata C.

O autoru

Ivana Sovilj je rođena 1977. godine u Novom Sadu. Po obrazovanju je diplomirani inženjer arhitekture (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2002.) i magistar umetnosti (Univerzitet umetnosti u Beogradu, 2010.). Radi u međupolju kreativnih disciplina arhitekture, dizajna i savremenih umetničkih praksi. U timu i samostalno sudjelovala je do sada na više od dvadeset arhitektonskih i umetničkih natječaja, izlagala radove na desetak grupnih izložbi i osvojila nekoliko nagrada. Od 2018. godine je u statusu samostalnog umetnika i član Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS).