Programske smjernice

Program se razvija preko programskih linija koje se odnose se na aspekte ljudskog djelovanja promatranih kroz prizmu suvremene umjetnosti i kulture: održivost, ekonomiju i kontekst. Izvode se vlastita interdisciplinarna istraživanja te održavaju prezentacije domaćih i međunarodnih programa s težištem na likovnoj i medijskoj umjetnosti.

Programske linije:
1. Politike zelenih prostora
2. Novi materijalimi (materijalnost signala i informacija);
3. Kritički turizam i
4. Povijest suvremenosti.

1. Politike zelenih prostora (Perpetuum mobile - energija i prehrana)
Projekt kritički propituje pitanja održivosti. Polazi se od uvjeta preživljavanja na otoku i u globalnom kontekstu, te obuhvaća teme osnovnih resursa, vode i hrane kao i pitanja prirodne i tehnološki medijatizirane energije. Istraživanje novih modela proizvodnje i distribucije energije uključuje low-power, low-tech, DIY i slične pristupe. U sklopu umjetničkog istraživanja Politike zelenog prostora obavljeno je istraživanje Samoniklo jestivo bilje na otoku Korčuli, a slijede istraživanja o samoniklom začinskom i ljekovitom bilju i otrovima na otoku Korčuli.

2. Novi materijalizmi (materijalnost signala i informacija)
Projekt predstavlja umjetničke radove koji se odnose na ekonomiju i materijalnost signala i informacija, i propituju narav same informacije i njenog digitalnog ili analognog medija, te sukladno i granice ljudske percepcije u novonastalim podatkovnom, fizičkom i audiovizualnom okruženju. Materijalnost signala često se čini vidljivim kroz tranziciju iz jednog medija u drugi. Uz ostale programe, serija izložbi New Materialisms istražuje fizičku narav misli, nematerijalnog i virtualnog, te propituje nasljeđe i refleksiju konkretne vizualne umjetnosti od 1960ih do danas.

3. Kritički turizam i povijest suvremenosti
Kroz istraživačke i umjetničke projekte i predavanja o povijesti suvremenosti na otoku Korčula udruga Siva zona također kontekstualizira vlastito djelovanje kao i svih drugih inicijativa koje potječu iz suvremenosti pristupa. Vlastita istraživanja su: Međunarodni likovni susreti Vela Luka 1968-1972, Mapiranje kinematografije jadranskih otoka i Mapiranje industrijske baštine otoka Korčule.