New Materialisms (Station 3.6)

Martin Callanan, Ivan Marušić Klif, Eloi Puig, Goran Trbuljak
14. 10. 2016. - 28. 10. 2016.
Kustos/i: Darko Fritz, Eilidh Lucas (HICA), Geoff Lucas (HICA)
Potpora: Ministarstvo kulture RH, Zaklada Kultura nova, Grad Korčula

Gradski muzej Korčula
otvorenje 14. 10 u 20

zatvoreno nedjeljom

Projekt New Materialisms ostvaruje se od 2015. u suradnji Sive zone – prostora suvremene i medijske umjetnosti iz Korčule i HICA (Highland instituta suvremene umjetnosti) iz Škotske i Francuske kroz višegodišnju seriju izložbi, performansa i predavanja. Projekt reflektira povijesno divergentne umjetničke prakse konkretne i konceptualne umjetnosti i s njima povezana diskurzivna polja definirana tijekom 1960-ih, propitujući razumijevanje istih kroz prizmu postmedijskih suvremenih pristupa umjetnosti i post-digitalne uvjetovanosti naše svakodnevice, pri čemu je digitalnošću prožet skoro svaki aspekt društvenosti. New Materialisms teži formirati dijaloge između značajnih autora konkretne i konceptualne umjetnosti i suvremenih praktičara koji djeluju u post-medijskom kontekstu s pretpostavkom oblikovanja estetskog iskustva kao djelatnog mehanizma u procesu stvaranja fizičkog svijeta.

U radu bez naslova Gorana Trbuljaka, izloženom unutar stalnog postava korčulanskog Gradskog muzeja, riječ je o ručnom brojaču kojim autor broji osobe koje prvi puta prisustvuju otvaranjima njegovih samostalnih izložbi od 1970. do danas. Oni koji su došli na više od jednog otvorenja prebrojeni su samo jednom. Slijedeći rad također je bez naziva. Identičan ručni brojač, ali s drugom brojkom, pokazuje broj ljudi koji su prisustvovali otvaranjima njegovih samostalnih izložbi tijekom 2016. Ovim radovima Trbuljak, kroz za njega tipičnu institucionalnu kritiku iz prvog lica, sudjeluje u propitivanju opsežne kvantifikacije materija i pojava u suvremenom društvu. ‘Kvantifikacija svega’ se odreda koristi, no iz raznih aspekata, kroz znanstvena područja koja rabe termin ‘novog materijalizma’, bez obzira na posve različita značenja i interpretacije istog.

Internet projekt Eloia Puiga The Fine Line H-K-H-F povezuje geografsku udaljenost četiri umjetnička centra: HICA (Inverness, Škotska), Siva zona (Korčula, Hrvatska), Hangar (Barcelona, Španjolska) i Funchal (Madeira, Portugal). Te četiri lokacije ujedinjuju se na internetu u dinamičkoj grafici koja prikazuje kartu Europe s odabranim lokacijama od kojih se tijekom trajanja projekta razvijaju linije, u ritmu promjene na dnevnoj bazi. Smjer koji je određivao razvoj iscrtane linije ovisio je o varijacijama meteoroloških uvjeta koje su se automatski prikupljale preko baze podataka od 9. 8. do 1. 9. 2016. Rezultante koje povezuju četiri lokacije postepeno su se razvijale prema vrijednostima koje su odredili četiri tipa vremenskih uvjeta: sunce, oblaci, kiša i ekstremni uvjeti. Nažalost, tijekom ovog projekta izbili su veliki požari u Funchalu, kojim se pokazala i važnost meteoroloških  prilika i njihov vitalni utjecaj na ljude i okoliš.

Puigova umjetnička knjiga Speresaic napravljena je uz pomoć eksperimentalnog računalnog programa imenom Roloc. Program radi s kolorističkim kodom slika, odnosno
analizira sliku iz seta boja kojeg odabire korisnik, te ih konvertira u trake različitih veličina, ovisno o kolorističkim proporcijama slike. Slika tako biva presložena u vertikalne trake čistih boja. Speresaic pokazuje selekciju fotografija jedne lokacije u Barceloni te njihovo ponovo kodiranje putem Roloc softwarea. Korisnica Ljiljana Bomeštar, koja je turistički posjetila Barcelonu, na upit autora odabrala je set od pet boja inspiriran lokacijom koju je prvi puta posjetila. Autor je naknadno napravio seriju fotografija trga koji se dojmio korisnice, Plaza de Sant Pere, te ih koloristički rekodirao.

Rad Text Trends Martina Callanana koristi četverogodišnje podatke o korištenju Google internet pretraživača, reducirajući taj proces na esencijalne elemente: traženi termini naspram frekvencije pretraživanja tijekom vremena. Vizualizacije baza podataka prezentirani su u obliku grafikona. Kroz ljudsku percepciju riječi i podataka rad ohrabruje kritiku fenomena generiranja podataka.

Ivan Marušić Klif izveo je seriju portreta kolega i prijatelja nastalih posebno osmišljenim postupkom. 3D sken lica prikazan je na ekranu analognog osciloskopa, kojim se potom direktno osvjetljava fotografski papir. Osciloskop je korišten za manipulaciju rastera slike, propitujući samu narav vizualnog signala.
 

O autorima

Martin John Callanan je umjetnik koji istražuje položaj individue u sistemima. Njegov rad je internacionalno izlagan i objavljivan; nedavno je nagrađen prestižnom trijenalnom nagradom za vizualne umjetnosti Philip Leverhulme, za izvanredne dosege u istraživanju. Recentne samostalne izložbe uključuju: Departure of All, Noshowspace; Martin John Callanan, Horrach Moya; Global, Casal Solleric te Along Some Sympathetic Lines, Or Gallery. Njegov rad je izlagan u  galerijama poput White Cube; Galerie Christian Ehrentraut; James Cohan Gallery; Es Baluard Modern and Contemporary Art Museum; Whitechapel Gallery; ZKM Karlsruhe; Ars Electronic Centre; ISEA; FutureEverything; Art Exchange; LIFT 2014, Battersea Arts Centre; Kunstverein Springhornhof; Riga Centre for New Media Culture; Whitstable Biennale te Imperial War Museum North. Callanan je diplomirao 2005. godine na londonskoj Slade School of Fine Art, a trenutno i predaje kao Teaching Fellow in Fine Art Media na londonskom University College. Uz to, član je Slade Centre for Electronic Media in Fine Art (SCEMFA).

Ivan Marušić Klif jedan je od najintrigantnijih domaćih multimedijalnih umjetnika koji svoj izričaj bazira na implementaciji tehnologije u umjetničke svrhe. Tijekom posljednih 20 godina izveo je cijeli niz performansa, multimedijalnih instalacija i improviziranih nastupa. Osim dugogodišnjeg rada na području likovne umjetnosti i novih medija, Klif je aktivan i kao glazbenik i glazbeni producent, te autor glazbe za filmove, performanse, dramske i plesne predstave, a za svoju je site-specific instalaciju Lambda dobio Nagradu Vladimir Nazor.

Eloi Puig predaje na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Barceoni, Odjel za likovnu umjetnlsti i oblikovanje (speciajalizacija umjetnička grafika). Član je istraživačkog tima Imarte (www.ub.edu/imarte). Njegovi trenutni istraživački interesi su na čvorištima umjetnosti i znanosti, te interpretacijama koncepata kodiranja i prevođenja. Puig je doktorirao s tezom “Alear: procesual-random Arts. The randomness-Art Computer”. S umjetnikom i predavačem A. Velaom čini tim istraživačkog projekta “R & D metametode”, gdje radi također u suradnji s istraživačkom grupom  Computational Genomics (BSC-UPC). Pod naslovom “ Expanded Printing” Puig je kreirao nove obrazovne materijale koji su napravili pregled multiplih disciplina koje redefiniraju polje tiska, apsorbirajući pritom nove tehnnološke postupke. Zajedno s umjetnikom i predavačem M. Carreñom dizajnira edukacijske sadržaje koji sadrže zajedničke metodologije. Zajedno s umjetnikom A. Moletom inicira kolekciju bilješki sačinjenih metodom alignment of sequences. Od 1992. izlagao je u galerijama: Ferran cano (Palma de Mallorca and Barcelona), AB (Barcelona), Inglostraetti8 (Iceland), I.Bongard Galerie (Paris), Cavecanem (Sevilla) i HICA-i (Škotska) i Grey Area (Hrvatska). Puig je sudjelovao u nekoliko međunarodnih izložbi kao što su ARCO, FIAC, ArtChicago and ArtCologne. S druge strane, važno je naglasiti audiovizualne projekte u okviru CGAC (Santiago de Compostela); Sonar-cinema CCCB (Barcelona); Mostra 2000 Electronic Arts (Santa Monica Art Center).

Goran Trbuljak (1948) Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirao 1972. 1973 – 1974. studirao slikarstvo na École des beaux-arts u Parizu. Završio je fotografsko snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je danas redovni profesor. Likovno je djelovanje započeo krajem 1960-ih godina kao konceptualni umjetnik. Tijekom 1969. izvodi niz uličnih umjetničkih akcija. Goran Trbuljak (re)konsturira vlastitu poziciju kao umjetnika u kulturnoj industriji i kontinuirano sudjeluje u institucionalnoj kritici, izražavajući različite geopolitičke i osobne pozicije umjetnika u društvu i kulturnoj industiji koji su u stalnoj mjeni. Među radovima ostvarenim u raznim medijima, uočljiva je serija radova-izložbi koja se sastojala isključivo od plakata kao jedinog izloška, započeta 1971 plakatom sa tekstom: ‘Ne želim pokazati ništa novo i originalno’.