Kritički turizam (2): Aquatocene mikro rezidencija: Bijeg od (zvučnog) zagađenja

Robertina Šebjanič
20. 07. 2017. - 29. 07. 2017.
Kustos/i: Annick Bureaud
Potpora: Ministarstvo kulture RH, Zaklada Kultura nova, HTP Korčula / Korčula Hotels, Grad Korčula

Umjetnica i kustosica u rezidanciji.

Annick Bureaud obajvila je vizualni dnevnik The Smell of the Fig Tree o mikro-rezidenciji u Sivoj zoni u kojoj je boravila sa Robertinom Šebjanić. Uključuje pdf dokument na 92 stranice

http://www.annickbureaud.net/?p=1275