Kad bi fabrika trubila

Božena Končić Badurina
24. 09. 2020. - 24. 09. 2020.
Kustos/i: Marija Borovičkić, Lea Vene
U suradnji sa: GMK Galerija Miroslav Kraljević
Potpora: Ministarstvo kulture RH, zaklada Kultura Nova, Dubrovačko-Neretvanska županija, Grad Korčula, Grad Zagreb

Kino Dom kulture, Korčula
20 h

Umjetnička knjiga Božene Končić Badurine Kad bi fabrika trubila je realizirana kao dio projekta Industrijska baština otoka Korčule kojeg provode udruga Siva zona i galerija Miroslav Kraljević, koji su i suizdavači ove publikacije. Knjigu je oblikovala Rafaela Dražić.

Projekt Industrijska baština otoka Korčule je zamišljen kao inkluzivna suradnička platforma, višegodišnje znanstveno i umjetničko istraživanje koje objedinjuje interdisciplinarni kulturno-antropološki, etnografski, umjetnički i kustoski pristup, uključujući dijalog i suradnju s lokalnom zajednicom, institucijama, udrugama i inicijativama. Projekt je primarno fokusiran na prostor Vele Luke, a tematski najvećim djelom obuhvaća proizvodnju i rad u vrijeme socijalizma i poslijeratne modernizacije i industrijalizacije.

Božena Končić Badurina pozvana je kako bi u okviru projekta napravila vlastito umjetničko istraživanje polazeći od prikupljenog etnografskog materijala te vlastitog terenskog rada koji je uključivao susrete s bivšim radnicima/cama tvornice Jadranka i Ambalaža, obilazak napuštenih pogona te istraživanje arhivskog materijala. Njen participativan rad s lokalnom zajednicom, učenicima osnovne škole Vela Luka, fokusiran je na međugeneracijski dijalog između bivših radnica tvornice i nove mlađe generacije mještana. Dosadašnja istraživanja su predstavljena potpunom novim sugovornicima (učenicima/cama osnovne škole) koji su kroz crtež, kolaž i tekst iskazali vlastite reakcije, mišljenja i komentare na temu lokalne industrijske baštine. Ova knjigu otvara niz tema vezanih za revalorizaciju industrijske baštine, njenog gospodarsko-povijesnog i socijalnog aspekta, a ujedno je i poziv na daljnja suočavanja i interpretacije lokalne memorije obilježene industrijskom poviješću.

Umjetnička knjiga Kad bi fabrika trubila – Božena Končić Badurina je dostupna online, na ovoj poveznici.

O autoru