New Materialisms (Station 3.4)

Eloi Puig
09. 08. 2016. - 01. 09. 2016.
Kustos/i: Darko Fritz, Eilidh Lucas (HICA), Geoff Lucas (HICA)

online, Inverness-shire (Škotska, UK), Korčula (Hrvatska), Barcelona (Španjolska), Madeira island (Portugal)
online

Projekt "The Fine Line H-K-H-F" povezuje geografsku udaljenost četiri umjetnička centra: HICA (Inverness, Škotska), siva) (zona (Korčula, Hrvatska), Hangar (Barcelona, Španjolska) i Funchal (Madeira, Portugal). Te četiri lokacije ujedinjuju se na internetu u dinamičkoj grafici koja prikazuje kartu Europe sa odabranim lokacijama od kojih se tijekom trajanja projekta razvijaju linije u promjeni na dnevnoj bazi. Smjer koji određuje linije ovisi o varijacijama meteoroloških uvjeta. Rezultante koje  povezuju četiri lokacije postepeno se razvijaju prema vrijednostima koje odrede meteorološki uvjeti prema četiri tipa vremenskih uvjeta: sunce, oblaci, kiša i ekstremni uvjeti, od 9. 8. do 1. 9. 2016.

Internet adresa projekta "The Fine Line H-K-H-F": http://eloipuig.com/hicahangarfunchalkorcula

Projekt je dio projekta New Materialisms (Station 3) koji kroz višegodišnju seriju izložbi i predavanja reflektira povijesno divergentne umjetničke prakse konkretne i konceptualne umjetnosti i s njima povezana diskurzivna polja definirana tijekom 1960-ih. Projekt propituje razumijevanje istih kroz prizmu postmedijskih suvremenih pristupa umjetnosti i post-digitalne uvjetovanosti naše svakodnevice, pri čemu je digitalnošću prožet skoro svaki aspekt društvenosti. New Materialisms teži formirati dijaloge između značajnih autora konkretne i konceptualne umjetnosti i suvremenih praktičara koji djeluju u post-medijskom kontekstu s pretpostavkom oblikovanja estetskog iskustva kao značajnog mehanizma djelatnog u procesu stvaranja fizičkog svijeta.

New Materialisms ostvaruje se od 2015. u suradnji Sive zone - prostora suvremene i medijske umjetnosti iz Korčule i HICA (Highlands instituta suvremene umjetnosti) iz Škotske.

Program je podržava Ministarstvo kulture RH, zaklada Kultura Nova, Grad Korčula i Dubrovačko - Neretvanska županija.

Do 30. 9. u Gradskom Muzeju Korčula je otvorena izložba New Materialisms (Station 3.2) koja prikazuje radove Gorana Trbuljaka, a do 30. 8. New Materialisms (Station 3.3): Hrvoje Hiršl: Rezonanca (Zvono) u Crkvi sv. Petra u Korčuli.

O autoru

Eloi Puig predaje na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Barceoni, Odjel za likovnu umjetnlsti i oblikovanje (speciajalizacija umjetnička grafika). Član je istraživačkog tima Imarte (www.ub.edu/imarte). Njegovi trenutni istraživački interesi su na čvorištima umjetnosti i znanosti, te interpretacijama koncepata kodiranja i prevođenja.

Puig je doktorirao s tezom “Alear: procesual-random Arts. The randomness-Art Computer”. S umjetnikom i predavačem A. Velaom čini tim istraživačkog projekta “R & D metametode”, gdje radi također u suradnji s istraživačkom grupom  Computational Genomics (BSC-UPC). Pod naslovom “ Expanded Printing” Puig je kreirao nove obrazovne materijale koji su napravili pregled multiplih disciplina koje redefiniraju polje tiska, apsorbirajući pritom nove tehnnološke postupke. Zajedno s umjetnikom i predavačem M. Carreñom dizajnira edukacijske sadržaje koji sadrže zajedničke metodologije. Zajedno s umjetnikom A. Moletom inicira kolekciju bilješki sačinjenih metodom alignment of sequences. Od 1992. izlagao je u galerijama: Ferran cano (Palma de Mallorca and Barcelona), AB (Barcelona), Inglostraetti8 (Iceland), I.Bongard Galerie (Paris), Cavecanem (Sevilla) i HICA-i (Škotska) i Grey Area (Hrvatska). Puig je sudjelovao u nekoliko međunarodnih izložbi kao što su ARCO, FIAC, ArtChicago and ArtCologne. S druge strane, važno je naglasiti audiovizualne projekte u okviru CGAC (Santiago de Compostela); Sonar-cinema CCCB (Barcelona); Mostra 2000 Electronic Arts (Santa Monica Art Center).